Vítejte v novém internetovém obchodě - MVDr. Josef Prášek, Ph.D.
Novinka

Staphaurex® Plus Bulk Kit

R30950201/450 R30950201/150 Zvolte variantu
Neohodnoceno

Staphaurex® Plus Bulk Kit

Rychlý aglutinační test k detekci a identifikaci Staphylococcus aureus

Balení: 450 ks nebo 150 ks 


  • 16 400,34 Kč 6 780,84 Kč od 6 780,84 Kč včetně DPH
  • Zvolte variantuSklademNa dotaz
13 554 Kč 5 604 Kč od 5 604 Kč
  • Varianta
Kategorie: Příslušenství
 

Staphaurex® Plus Bulk Kit


POUŽITÍ
Staphaurex Plus*je rychlý latex aglutinační test pro identifikaci stafylokoků s „clumping“  faktorem, proteinem A a/nebo povrchovými antigeny charakteristickými pro Staphylococcus aureus.


SOUHRN A PRINCIP TESTU
Staphylococcus aureus má řadu charakteristik, kterých se využívá pro potvrzení identifikace.
K těmto faktorům patří volná koagulasa, “clumping“ faktor (vázaná koagulasa), termonukleasa a protein A1. Zkumavkový koagulasový test detekuje přítomnost volné koagulasy a je považován za referenční test pro Staphylococcus aureus 1. Tento test však trvá 4 až 24 hodin a plazma může vykazovat variace mezi šaržemi 2. Během poslední dekády byly vyvinuty částicové aglutinační testy, které umožňují mnohem rychlejší identifikaci 3,4. Tato první generace testů je založena na tom, že na latexové částice nebo červené krvinky je navázán buď fibrinogen samotný - k detekci „clumping“ faktoru (vázané koagulas), nebo fibrinogen a imunoglobulin G (IgG) k detekci vázané koagulasy a proteinu A.
V poslední době se ukázalo, že tyto testy mohou selhat v případě identifikace některých kmenů Staphylococcus aureus, především části kmenů, které jsou rezistentní vůči meticilinu/oxacillinu (MRSA)5,6,7. Některé z těchto kmenů produkují vázanou koagulasu a protein A v nedetekovatelné koncentraci 8. Bylo zjištěno, že s fenotypem meticilin/oxacillinové rezistence je asociován výskyt dvou antigenů, somatický antigen typu 189 a kapsulární antigen typu 510,11. Zařazení antisér vůči těmto antigenům do diagnostických souprav může vést ke zvýšení citlivosti aglutinačního testu k MRSA kmenům. Výzkumy kmenů, které jsou negativní v rychlých testech, prokázaly, že protilátky proti jednomu somatickému nebo kapsulárnímu antigenu nepostačují k detekci všech těchto kmenů negativních v aglutinačních testech 1.generace. Souprava Staphaurex Plus* využívá částice, které jsou potaženy fibrinogenem - pro detekci většiny klinických kmenů, a IgG specifickým pro pečlivě vybranou skupinu kmenů, které byly negativní v 1. generaci testů.


PRINCIP METODY
Souprava Staphaurex Plus* obsahuje žluté latexové částice, které jsou potaženy fibrinogenem a králičím imunoglobulinem G (IgG) pecifickým pro S. aureus. Je-li na reakční kartě smíchána suspenze těchto částic se suspenzí S. aureus, dojde k okamžité aglutinaci v důsledku vazby (i) fibrinogenu a „clumping“ faktoru (vázané koagulasy), (ii) Fc části IgG a proteinu A, (iii) specifického IgG a povrchových buněčných antigenů .
Některé kmeny rodu Staphylococcus, zejména S. saprophyticus mohou vyvolat nespecifickou aglutinaci latexových částic. Proto je součástí soupravy i kontrolní latex, který pomůže identifikovat nespecifické reakce.

 

Návod k použití - Staphaurex Plus

Bezpečnostní list - Staphaurex plus