Vítejte v internetovém obchodě - MVDr. Josef Prášek, Ph.D.

Koagulázový test (S. aureus)

67
  • 1 z 2

Jednoduchý test pro potvrzení infekce Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok).

Cena platí pro balení 50 kusů.


  • 594,11 Kč včetně DPH
  • Na dotaz
491 Kč
Kategorie: Příslušenství
 

Koagulázový tes S. aureus 

Význam a použití:
Souprava - Koagulázový test S. AUREUS je určena pro rychlou, snadnou a přesnou identifikaci Staphylococcus aureus. Výchozím materiálem pro určování jsou kolonie z krevního agaru.

Princip testu:
Patogenní kmeny S. aureus produkují enzym vázanou koagulázu, tzv. clumping factor a buňky těchto kmenů obsahují protein A. Na latexových partikulích Koagulázového testu S. AUREUS LATEX je navázán králičí imunoglobulin (IgG) a fibrinogen. Při reakci clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinu A s IgG dojde k jasné aglutinaci latexové suspenze. Clumping factor a protein A jsou vzájemně nezávislé faktory a jejich detekce je důležitá při identifikaci S.aureus.

Provedení testu:
1. Na černé pole detekční kartičky dejte jednu kapku latexové suspenze ANTI S.AUREUS.
2. Přiloženým míchadélkem naberte asi 5 kolonií testovaného kmene a dobře je rozmíchejte v latexové suspenzi.
3. Detekční kartičkou kolébejte po dobu jedné minuty. Při testování více kmenů najednou dbejte na to, aby se materiál ze sousedních ploch nesmíchal. Pokud se tak stane, test opakujte.

Hodnocení:
V pozitivním případě (reakce clumping factoru s fibrinogenem nebo proteinu A s králičím IgG dojde do jedné minuty ke zřetelné aglutinaci latexové suspenze ANTI S.AUREUS.
Aglutinace = tvorba pouhým okem viditelných zrníček mezi nimiž je tekutina více či méně projasněna.
V negativním případě k aglutinaci latexové suspenze do jedné minuty nedojde.
POZN. Na slabé stopy granulárního materiálu, které mohou být pozorovány i v negativních případech, neberte zřetel.

Upozornění:
1. Souprava Koagulázový test S. AUREUS je dodávána v balení po 50 testech a je určena pouze pro použití in vitro.
2. Soupravu uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na obalu. Latexová suspenze nesmí zmrznout!
3. Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
4. Nespotřebovaný IVD a prázdný obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

 

Návod k použití - Itest S.Aureus Latex